Regler om arbetstid vid sommarjobb

Vill du sommarjobba och är ungdom? Då finns det ett antal lagar och regler som du måste tänka på.

Regler om arbetstid vid sommarjobb

Varför finns det regler om arbetstid för minderåriga?

Framförallt finns regler om arbetstid eftersom barn och ungdomar är mycket känsligare än vuxna för störningar i sin dygnsrytm. Det är inte bra för barn och ungdomar att arbeta sena kvällar eller tidiga morgnar. Det är också större risk för olyckor på arbetsplatsen om arbetstiderna gör att man blir trött. Då är man inte lika reaktionssnabb och kroppen hänger inte alltid med som tänkt.

Regler om arbetstid för olika åldrar

Under 13 år

För att få lova att jobba under sommaren krävs det att du är minst 13 år gammal. Det finns några få undantag. Du får lov att göra mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom familjen. Det kan till exempel vara att städa hemma, trädgårdsarbete, frukt & bärplockning samt rensning av trädgårdsland. Om du har ansökt om tillstånd hos Arbetsmiljöverket kan du även jobba inom kulturell verksamhet och vid sport- och reklamevenemang.

13 år till 15 år

Är du äldre än 13 år får du ha ett lätt och ofarligt arbete. Du får inte lov att utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Du får aldrig lov att sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak.

Du får inte lov att arbeta mellan 20 och 06. Du får högst arbeta 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. Under skollov får du arbeta högst 35 timmar i veckan.

Från det år du fyller 16 år

Är du 15 år och ska fylla 16 år under kalenderåret så får du arbeta åtta timmar per dag. Om det krävs kan du jobba fler timmar per dag. Din arbetsvecka får dock inte överstiga 40 timmar.

Arbetstiden får inte heller hindra skolgången eller möjligheten att ta sig till undervisningen. Så inget jobb när du egentligen borde vara i skolan.

Jobbar du flera dagar i sträck måste du ha minst 12 timmars ledighet mellan passen. Dessutom har du rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en arbetsvecka.

Sommarjobb och olika arbetstider

18 och äldre

När du fyllt 18 år är du myndig och då gäller samma regler som för vuxna. Det innebär att din ordinarie arbetstid får vara maximalt 40 timmar i veckan. Du får inte jobba innan fem på morgonen eller efter midnatt så länge du inte har ett jobb som kräver nattjänstgöring. Du har rätt till minst 11 timmars ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. Det är först när du fyllt 18 år som du får börja arbeta övertid.

Mer information om hur mycket du får jobba och vilka regler som gäller hittar du i Arbetsmiljöverkets Så får barn och ungdomar arbeta.