Hur du anställer en privatperson utan att ha ett företag

Ibland finns det uppgifter i som man helt enkelt behöver hjälp med, som man kanske inte har tid eller ork att utföra. Det kan handla om hundpassning, barnpassning eller läxhjälp, trädgårdsskötsel, IT-hantering och och massa andra saker. Du behöver inte ha ett företag för att anställa en person för att sköta dessa uppgifter åt dig, utan kan använda dig antingen utav en tjänst som till exempel Anställ Privat eller leta reda på alla blanketter från Skatteverket på egen hand. På hemsidan www.anstallprivat.se kan du enkelt registrera dig som arbetsgivare och den du vill anställa, samt överenskommen lön, och plattformen hjälper till med att kontakta de relevanta myndigheterna som behöver de angivna uppgifterna.

Vem kan bli arbetsgivare?

Vad du behöver för att bli privat arbetsgivare är A-skattsedel, alltså att du har ett svenskt personnummer. Du kan antingen fylla i blanketten för förenklad arbetsgivardeklaration som finns på Skatteverkets hemsida, ringa dem för att få mer information, eller så kan du använda en portal såsom Anstallprivat.se som gör detta automatiskt åt dig och skickar informationen som behövs till de olika myndigheterna.

Vem kan du anställa privat?

Du kan anställa personer som är folkbokförda i Sverige, samt asylsökande som är undantagna krav på arbetstillstånd. Du kan se om detta gäller om personens LMA-kort har bokstäverna AT-UND och du är då fri att anställa dem. EU-medborgare som inte är folkbokförda i Sverige kan inte anställas privat genom portalen anstallprivat.se, utan måste anställas genom en särskild blankett hos Skatteverket.

För att anställa ungdomar under 18 år krävs skriftligt godkännande från deras förmyndare eller målsman, och det finns särskild, lägre skattesats för både ungdomar och pensionärer.

Skatter och arbetsgivaravgifter

Vad du måste göra skatterättsligt om du anställer en privatperson beror på hur mycket du kommer att betala ut till dem under ett år. Är det under 1000 kronor behöver du bara vara registrerad som arbetsgivare hos skatteverket, och den anställde själv är den som måste redovisa inkomsten i sin deklaration. Om de tjänar mellan 999 – 10 000 kronor behöver du inte heller betala in arbetsgivaravgifter eller skatt på deras lön och de förväntas hantera detta själva. Däremot ska du lämna in kontrollavgift till skatteverket som visar hur mycket de har fått i lön. Om lönen uppgår till 10 000 kronor eller mer måste du göra skatteavdraget och betala arbetsgivaravgifter, och mottagaren ska deklarera detta också. Om tjänsten som din anställde utför är godkänd för rut- eller rotavdrag motsvarar detta den redovisade arbetsgivaravgiften. Kom ihåg att betala till Skatteverket i god tid så att du slipper kostnadsränta. Betalar du via internet behöver du räkna ut ditt personliga OCR-nummer på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se/ocr). Samtidigt kan du hitta deras bankgironummer så att du vet vart du ska betala pengarna

Du måste göra avdrag för skatt

Som nämndes i avsnittet ovan beror eventuella arbetsgivaravgifter på hur mycket lön den anställde får från arbetsgivaren under ett års tid. För ungdomar under 18 behöver du inte göra skatteavdrag eller dra arbetsgivaravgifter från deras lön om de tjänar mindre än 19 669 kronor under ett år. Om mottagaren är född 1937 eller tidigare är skattesatsen 6.7%, om de är födda 1938-53 får de en skattesats och arbetsgivaravgift på 16.36% och alla andra får en skattesats på 31.42%. Om för mycket skatt har betalats in på en anställds lön kan de begära jämkning, mer information om detta kan de hitta hos Skatteverket.

Betala lön till en privatperson

Lönen till din anställde kan betalas ut kontant eller via banköverföring, det kan ni själva komma överens om, men eventuella skatter ska betalas via bankgiro till Skatteverket. Du måste betala till din anställde senast den 25:e, och den förenklade arbetsgivardeklarationen och avgifterna ska vara hos Skatteverket senast den 12:e månaden efter. Alltså, om du betalar någon som är född år 1949 en lön på 1400 kronor (vilket efter avdragen arbetsgivaravgift och skatt på 16.36% blir 1171 kronor) den 25:e juni, och de kontinuerligt kommer att arbeta för dig och få en lön som överstiger 10 000 kr under kalenderåret, så ska uppgifterna och en arbetsgivaravgift på 229 kr finnas hos Skatteverket den 12:e juli.

Du måste ge den anställde ett kvitto på att lönen har betalats, ett så kallat lönebesked. På det ska det framgå hur mycket du har betalat i lön och eventuella skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som har dragits av. Med hjälp av företag som Yepster kan man skapa lättöverskådliga fakturor och dokumentation för betalning, och de kan också hjälpa till att hantera betalningsöverföringar. Det finns också gratis PDF-mallar för lönebesked online, som påminner dig om vilken information du bör lista på lönebeskedet.