Så många ungdomar får kommunala sommarjobb

Alltfler ungdomar visar intresse för sommarjobb och feriejobb i kommunerna. Det visar sig att antalet sökande ökar för varje år och kommunerna engagerar sig och erbjuder så många platser de kan.

Antalet ungdomar som får sommarjobb i kommunerna

Under 2020 såg arbetsmarknaden för sommarjobbare lite annorlunda ut jämfört med året innan på grund av coronapandemin. Antalet jobbannonser för sommarjobb halverades hos Arbetsförmedlingen inför säsongen 2020 vilket gjorde att många ungdomar som ville ha jobb inte fick. Inom kommunerna försvann till exempel många sommarjobb inom vård och omsorg. Dessa jobb ersattes dock med andra arbetsplatser hos många kommuner. Inför 2021 ser vi samma osäkerhet, men kommunerna jobbar ändå hårt för att hitta möjliga sommarjobb till alla ungdomar som söker.

Siffrorna för 2019 och 2018 såg annorlunda ut – som en vanlig sommar helt enkelt. Under 2018 ser vi att 80 000 ungdomar lyckades få ett sommarjobb i kommunerna. Även antalet sökande hade då ökat med 4 000 personer i jämförelse med året innan.

Vissa kommuner kan erbjuda fler platser medan andra kan erbjuda färre från år till år. Alla kommunerna sammanräknade för år 2018 kunde det erbjudas 2 000 färre platser än året innan. För 2021 hoppas många kommuner kunna erbjuda lika många platser till ungdomar som året innan.

Stort engagemang hos kommunerna

Kommunerna visar ett stort engagemang med att försöka erbjuda ungdomarna så många platser de kan. Det är en viktig introduktion för att intressera ungdomar för att arbeta inom de områden som finns i kommunerna och är en förberedelse för att lättare kunna rekrytera personal längre fram. Sommarjobb och feriejobb är med andra ord en långsiktig investering för att säkra personal inom viktiga områden.

Kommunerna är också duktiga på att ta del av regeringens satsning på ungdomar som upplever det svårt med att kunna få jobb på egen hand. Tyvärr upplevde många kommuner att informationen från regeringen kom så pass sent att de inte hann genomföra satsningen på grund av den korta tiden.

Bra samarbete med lokala företag

Glädjande är att allt fler kommuner väljer att samarbeta med lokala företag för att kunna erbjuda fler platser och av olika typer av sommarjobb och feriejobb. Det ger ungdomar bättre möjligheter att prova på olika slags jobb och att få in en fot på arbetsmarknaden.

Vad kan du jobba med inom kommunen?

Att sommarjobba eller feriejobba inom kommunen ger dig möjligheter till flera olika typer av jobb inom olika områden. Vi ska här visa några exempel på inom vilka områden du kan jobba:

  • Inom barn- och fritidsverksamhet
  • Äldreomsorg
  • Parkarbete och trädgårdsarbete
  • Lokalvård och fastighetsskötsel

Tänk på att söka sommarjobb i god tid innan sommaren. På de olika kommunernas hemsida kan du hitta de ansökningstider som gäller inom din kommun. Vi har listat de allra flesta kommuner här på vår webbplats så att du lättare kan hitta vad som gäller dig.

Fler tips på sommarjobb

Behöver du fler tips på var du kan hitta sommarjobb har vi fler tips här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*