Vad är en fackförening?

En fackförening eller ett fackförbund, ofta bara kallat “facket”, är en grupp av anställda inom en eller flera branscher eller företag. Dessa föreningar finns i många storlekar och variationer, och ju fler medlemmar de har desto mer makt får de i förhandlingar med arbetsgivare. Kommunal representerar exempelvis mest de som är jobbar för kommuner och landsting på ett eller annat sätt, såsom hemtjänsten, och Unionen täcker många företag och branscher istället för någon särskild inriktning.

Fackföreningar hjälper till att förhandla de anställdas löner och andra villkor så att det blir rättvist för alla, och att företagen måste betala vettiga löner även till exempelvis sommarjobbare. Fackförbunden förhandlar också om arbetstider, hur långa dina arbetspass får lov att vara, hur mycket övertid det får bli och hur lång paus du måste få mellan två arbetspass.

Fackförbund – en mänsklig rättighet enligt FN

Att bilda fackförbund för att skydda arbetares rättigheter ses av FN som en mänsklig rättighet, och det är också en rättighet att inte tvingas med i ett fackförbund bara för att det finns där. Enligt Fackförbund.nu är arbetsgivare är förbjudna mot att diskriminera på grund av om man är med i facket eller ej. En del ser fackförbund som något negativt eftersom det kan hindra folk från att förhandla sina egna löner, men det är också fackförbunden som har sett till att vi i Sverige har löner som går bra att leva på även för butiksarbetare, städpersonal och andra jobb som ofta ses som enklare.

Kostnad för fackförening

Det kostar en liten avgift, baserad på din inkomst, att vara med i en fackförening men för många kan denna avgift kännas värt det för det stöd man kan få från föreningen. Ofta finns det också en a-kassa bunden till ett fack, till exempel hos Unionen. Om du är registrerad hos en a-kassa i 12 månader kan du få inkomstbaserad ersättning om du skulle bli arbetslös, det är därför smart att gå med i en a-kassa så fort man har ett jobb, så att du inte måste måste vända på hela livet om du skulle bli arbetslös.

Välja fackförbund – här är de största fackföreningarna

Unionen – ett fackförbund för alla

Unionen är ett fackförbund utan bindning till någon särskild bransch eller industri. Alla personer med kunskapsbaserade yrken, så kallade tjänstemän, kan gå med i Unionen men de hanterar också egenföretagare och idrottare. Även studenter kan gå med i Unionen och får då tillgång till tjänster som är speciellt inriktade mot dem. Unionen finns i både globala koncerner och små familjeföretag, och hjälper medlemmarna att organisera sig för en bättre arbetsmiljö, bra villkor och många andra viktiga saker.

Unionen hjälper dig

Man kan kontakta dem för svar på frågor om hur saker och ting går till, och deras breda fokus gör det till ett fackförbund med mycket flexibilitet. De erbjuder till exempel lönecoachning, för att hjälpa anställda att förhandla om sina löner där det inte finns kollektivavtal, och kan genom sin samlade medlemsstatistik visa vilken lön som är rimlig för ditt jobb så att du kan presentera detta för din chef.

Så fungerar Unionen

Unionen är uppbyggd på representativ demokrati på flera nivåer. Lokalt på arbetsplatsen väljer medlemmarna en fackrepresentant eller bildar en klubb för att driva frågor där. På regional nivå är Unionen uppdelad i 18 regioner, från Norrbotten till Sydväst, och varje år håller regionen ett möte för att bland annat välja kongressombud. Regionkontoren hjälper arbetsplatserna i regionen med olika frågor. Var fjärde år hålls en nationell kongress och då väljs förbundsstyrelsen som har årliga möten för att styra verksamheten.

Du får Unionen A-kassa och inkomstförsäkring

Unionen har en ansluten a-kassa och om du har denna och jobbar som vanligt får du automatiskt en inkomstförsäkring som innebär att du får upp till 80% av din fulla lön i arbetslöshetsersättning i ungefär ett halvår, om du skulle sluta eller förlora jobbet av någon anledning. Eftersom man måste ha varit med i a-kassan i 12 månader för att kunna få ersättning på vettig nivå så är det smart att gå med i både fack och deras anslutna a-kassa så fort man har blivit anställd.

Vad är Akavia?

Akavia är en sammanslagning av Jusek och Civilekonomerna. är ett fackförbund som är inriktat mot akademiker såsom till exempel ekonomer, IT-tekniker, kommunikatörer, jurister och andra specialister. Du kan gå med i Akavia redan som student. De har stort fokus på karriärstöd, alltså att hjälpa dig att få bättre lön och komma vidare i ditt yrke. Eller till och med hitta ett nytt jobb om du inte är nöjd med det du har.

Akavia har en egen matchningssajt som hjälper akademiker att hitta yrken i internationella organisationer som UNHCR, Unicef med flera och de tillhandahåller coachning och information som kan underlätta till att få dessa jobb.

Inkomstförsäkring och A-kassa från Akavia

Om du är medlem både i Akavia och Akademikernas A-kassa får du en inkomstförsäkring som ser till att du kan få mer i ersättning, upp till 80% av den tidigare lönen i 120 ersättningsdagar, om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Det finns också extra tilläggsförsäkringar som antingen ger dig högre ersättning under längre tid, eller ger dig ett högre tak för ersättningen (vilket är mest nödvändigt för högre positioner).

Hjälp vid problem på jobbet

Akavia ser till att medlemmarna har tillgång till kostnadsfri rådgivning i arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor och hjälper till om du får problem på jobbet. De kan också ge karriärrådgivning och medlemmar får en gratis granskning av sin LinkedIn-profil så att du kan visa att du har vad som krävs för att få drömjobbet. För dem som söker jobb ger Akavia också tips på hur du bäst utformar ditt CV, samt intervjuträning så att du kan öva på att besvara de frågor som vanligtvis kommer upp under en jobbintervju. De har också ett mentorsprogram som man kan gå med i för att få någon med mer erfarenhet att bolla idéer och tankar med, och det finns mentorsprogram som är särskilt inriktade mot studenter och invandrade akademiker. De hjälper också medlemmarna att knyta kontakter genom nätverksluncher (som man själv betalar för, men de hjälper till att introducera personer för varandra), där man kan få chansen att lära sig mer om ett yrke eller en bransch som man har intresse av.

Vad är Ledarna?

Ledarna är ett fackförbund som är till för chefer, och ger dem stöd och vägledning till att bli bättre på sina jobb. Alla som har varit i ledarskapsroller vet hur svårt det kan vara, och alla som har haft en dålig chef vet hur det kan påverka arbetsmiljön till det sämre, och därför är det bra att det finns ett fack även för chefer. Du kan gå med i Ledarna redan som student och får då tillgång till kurser, seminarier och många andra fördelar som kan förbereda dig på ledarroller i ditt yrkesliv.

Lönestatistik som hjälper dig i löneförhandling

Liksom Akavia gör för akademiker samlar Ledarna lönestatistik för chefsroller, så att de kan hjälpa sina medlemmar att veta vad de rimligtvis kan begära i lön. Denna statistik kan jämföras mellan bransch, område och vilken chefsnivå som ledarrollen gäller.

Fackförbund för dig som är chef

Chefer är också anställda, och Ledarnas chefscoachning kan vara ett stöd både i ledarskapsrollen och vilka rättigheter chefen har som anställd. Ledarna kan ge hjälp i form av avtalsgranskning, råd om omorganisation, uppsägningar och arbetsmiljöfrågor, med mera. Chefscoachning kan man får varje år i tre sessioner via telefon och kan diskutera olika utmaningar såsom kompetensutveckling, stressig arbetssituation och förändringar i chefsrollen.

Man kanske inte alltid tänker på att även chefer kan behöva fackligt stöd. Vem som helst kan råka i tvist med arbetsgivaren, även personer i chefspositioner, och då har Ledarna möjlighet att tillhandahålla rättshjälp. De kan också hjälpa i tvister med arbetslöshetskassa eller Försäkringskassan.

Inkomstförsäkring från Ledarna

Det finns ingen a-kassa direkt ansluten till Ledarna, men du omfattas automatiskt av den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet. Ersättningen blir dock lägre om du inte är med i någon a-kassa.

Förutom coachning och rådgivning ger medlemskap i Ledarna också tillgång till de kurser och seminarier som de håller. Det finns kurser inom många olika ämnen, bland annat förändringsarbete, rekrytering, jobbsökning och mycket mera.