Arbetsintyg – Vad är det och hur fungerar det?

Arbetsintyg, eller arbetsgivarintyg, är ett viktigt dokument som är lagstadgat, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238). Det innebär att man har rätt att få ett arbetsgivarintyg av sin arbetsgivare när man slutar eller av annan anledning lämnar sin anställning. Ett arbetsintyg är ett bevis för att den anställde jobbat en viss period hos arbetsgivaren och kan vara bra att kunna visa när man söker andra jobb.

Rätten till arbetsintyg och anställningsintyg

Anställningsintyg – mer detaljerat än arbetsintyg

Ett annat dokument arbetsgivaren kan ge personal som lämnar är anställningsintyg. Det är snäppet mer detaljerat och innehåller även information om vad den anställde jobbat med, anledningen till att anställningen upphörde och även ett omdöme, ett arbetsbetyg. Det är dock inte lagstadgat att arbetsgivare måste ge detta dokument. Arbetsgivarintyg kan man alltså kräva, men anställningsintyg kan man bara fråga om. Anställningsintyget bör innehålla kontaktinformation till den som skrivit under så att framtida arbetsgivare kan kontakta dem. Det fungerar alltså som en referens för den före detta anställde inför framtida jobbsökning. Har man jobbat en längre tid på jobbet så är det att anse som riktigt dålig stil om man inte får ett, medan man får anses ha tur om man får ett för en kortare anställning.

En annan variant är arbetsgivarintyg för arbetslöshetsförsäkring. Den viktigaste orsaken till att man kan tänkas behöva ett sådant är som namnet antyder för att kunna få arbetslöshetsförsäkring, alltså pengar, medan man är mellan jobb.

I intyget skall finnas detaljerad information så som personuppgifter, anställningstid, arbetad tid, sysselsättningsgrad, inkomst, orsak till att anställningen upphörde och huruvida något erbjudande om fortsatt anställning gavs, och måste skrivas under av arbetsgivaren. Det är viktigt att allt fylls i på rätt sätt annars riskerar den arbetslöse att bli nekad ersättning tills det är åtgärdat.

Be att få ett arbetsgivarintyg av din arbetsgivare

Det är alltså lite som en hybrid mellan ett vanligt arbetsgivarintyg och ett anställningsintyg. Det bör skrivas på ett speciellt dokument som man kan få från arbetsförmedlingen eller sin arbetslöshetskassa, till skillnad från ett ”vanligt” arbetsgivarintyg som man kan få av arbetsgivaren på vilken sorts papper som helst.

Arbetsgivaren måste ge dig ett intyg om du ber om det

Om man får problem och arbetsgivaren vägrar ge arbetsgivarintyget så bör man först påpeka att det är lagstadgat. De flesta arbetsgivare bör inse att det endast blir problem om de fortsätter neka då. Fungerar inte det så kan man vända sig till facket, och är man inte med i något sådant kan man vända sig direkt till domstol. Där kan man begära att domstolen ska ålägga arbetsgivaren att fixa fram arbetsgivarintyget, och är arbetsgivaren riktigt osmart och vägrar denne även då så kan den åka på vite och eventuellt andra straffåtgärder. Går det så här långt så är det inte ovanligt att det är någon personlig dispyt som ligger bakom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*