Frågor att ställa till din arbetsgivare under din intervju

Frågor som du ställer under intervjun är också viktiga för dina möjligheter att få jobbet. Det är därför viktigt att du förbereder genomtänkta frågor inför intervjun som bidrar till dina möjligheter. Vi har samlat några bra frågor nedan som du kan ställa på din arbetsintervju. Dessa kan såklart anpassas beroende på tjänsten du söker för att göra ett så gott intryck som möjligt. De allra bästa frågorna är dem som är anpassade till tjänsten baserat på din tidigare kunskap och erfarenhet. Dem visar på att du både är påläst om företaget och är ett bra tillfälle att ytterligare visa på din kompetens.

 

Vad finns det för framtida utvecklingsmöjligheter på detta företaget?

Frågan visar på att du är intresserad av att utveckla dig själv och förbättra din produktivitet i framtiden. Detta uppskattar företaget och är även ett bra tillfälle för dig att få en bättre plan för din framtida personliga utveckling i din karriär.

 

Hur ser ni på distansarbete?

Under de senaste åren har distansarbete blivit allt mer vanligt. Många tjänster kan nuförtiden göras från hemmet och detta kan både bidra till lägre transportkostnader, men även öka produktiviteten hos arbetare. Denna fråga är såklart endast relevant om tjänsten går att utföra på distans och kan därmed inte ställas på många intervjuer. 

 

Hur ser introduktionsprocessen ut? 

Det är bra att hålla koll på vad som förväntas från dig i början och vad du kommer lära dig. Att ställa denna frågan visar på att du är motiverad till att börja och ger dig tid att förbereda dig inför ditt framtida arbete ifall du får tjänsten.

 

Vilka förmåner får jag som anställd på det här bolaget? 

Denna fråga ger dig en chans för att ha koll på vilka förmåner som företaget erbjuder såsom utbildningsstöd, eventuella bonusar med flera. Det är bra att hålla koll på vilka förmåner som dem erbjuder, men frågan bidrar inte särskilt till dina chanser att få jobbet. Har du redan bra koll på vad som erbjuds så finns det ingen mening med att ställa frågan.

 

Vad är enligt dig det bästa med att jobba här?

Svaret visar intresse för rekryteraren vilket ger ett gott intryck men ger dig även en inblick i företaget. Du kan få en uppfattning om hur arbetsplatsen fungerar och om det är en plats där du kommer trivas. Frågan kan även starta en bra diskussion som låter dig ställa följdfrågor angående företagets arbetssätt.

 

Vad kommer vara mina första arbetsuppgifter?

Detta ger dig en inblick i hur företaget kommer vara praktiskt sätt och ger dig en djupare inblick än vad jobbannonsen kan erbjuda. Det ger även ett gott intryck då du visar på att du är sugen på att börja jobba.

 

Vilka erfarenheter och kompetenser kommer påverka ert slutliga beslut mest?

Frågan ger dig en bra inblick i hur bra du matchar vad företaget söker. Det ger dig även en andra chans att visa på din kompetens ifall dem prioriterar något du glömt nämna tidigare. Det antyder även att företaget väljer sina rekryter baserat på kompetens och erfarenhet vilket får dig att verka mer seriös.

 

Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?

Denna fråga visar på att du är intresserad och villig att gå vidare i processen. Det ger dig även en chans att förbereda dig inför framtida prov på din kompetens.

 

Är det något i mina svar som känns oklart och som du önskar att jag utvecklar ytterligare?

Detta är en bra avslutande fråga då rekryteraren tvingas gå igenom dina svar igen och påminnas om din kompetens. Om du uppfattats som otydlig eller blivit missförstånd hjälper dig detta även att klargöra och förtydliga dina tidigare svar. Frågan visar på att du inte har något att dölja och är villig att utveckla ytterligare.