Vanliga intervjufrågor och hur man svarar på bästa sätt

Inför en arbetsintervju finns det ofta mycket nerver och osäkerhet. Det är därför viktigt att förbereda sig på bästa sätt inför intervjun. Genom att planera sina svar och ha konkreta exempel från tidigare erfarenheter ökar du dina chanser att göra ett gott intryck och få jobbet. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna som ställs nedan och även hur man svarar på dem på bästa sätt. 

Berätta om dig själv

Det är vanligt att öppna intervjun med denna fråga. Den är ett bra sätt att få igång konversationen, men är otydlig i exakt hur man ska svara på bästa sätt. 

Det kan vara bra att planera sitt svar lite extra då du på de flesta intervjuerna kommer behöva svara på någon form av denna fråga. Fokusera på relevant fakta om dina tidigare erfarenheter tex utbildning, arbetslivserfarenhet och även ditt privatliv.

 Försök att håll dig kort och inte sväva iväg. Det viktigaste är att komma ihåg vad som är relevant till tjänsten du söker. 

Ge en kort sammanfattning av ditt CV

Anpassa det du säger till tjänsten du söker. Rekryterare prioriterar olika saker när dem väljer kandidater så det är viktigt att förstå vad rekryteraren värderar så du kan fokusera på de viktigaste områdena. Det är även viktigt att fokusera på de områdena som är relevanta för posten du intervjuas för och försök att hålla dig så kortfattad som möjligt.

Beskriv dig själv med tre ord

Detta är en klassisk fråga som är ganska enkel att svara på. Förbered dig innan intervjun och kom på tre ord som beskriver dig på ett positivt sätt. Har du svårt att komma på något kan du alltid fråga dina vänner och din familj.

Vad lockade dig att söka denna tjänsten?

Detta är ett perfekt tillfälle att visa att du läst på om bolaget. Försök koppla bolagets verksamhet och värderingar till hur de stämmer överens med dina egna. Svara aldrig “Jag vill bara ha ett jobb”. Utan försök iallafall koppla någon del av bolaget till dina egna mål.

Vad är din plan för de första veckorna på jobbet?

Svaret på denna fråga ska visa på initiativ och att du är villig att anpassa dig för att uppnå bolagets önskemål. Berätta vad du vill få gjort under din tid i början på bolaget. Detta kommer låta dig visa för rekryteraren att du är motiverad och påläst inom arbetet.

Vad är dina styrkor?

Här är det viktigt att hålla sig konkret i sitt svar. Välj ut cirka 3 egenskaper som du ser som styrkor och ge exempel på hur du använt dessa i arbetssituationer. Om du är osäker på vilka egenskaper du vill välja så läs igenom arbetsbeskrivningen igen. Där skriver oftast arbetsgivaren vilka kvaliteter som de uppskattar mest.

Vad är dina största svagheter?

Många är rädda för att svara på denna frågan, men svaret är lättare än du tror. Här vill du välja svagheter som du kan vända på till styrkor. Att du tar ansvar för dina svagheter och visar att du tar steg för att minska dem. Detta ses som positivt då du är villig att förbättra dig själv. Undvik svar som “Jobbar för hårt” eller att du inte har några svagheter. Rekryteraren kommer inte tro dig och tro att du undviker frågan. 

Vad är din största prestation inom ditt yrke?

Här försöker rekryteraren se vad du prioriterar inom arbetslivet. Välj en mätbar prestation från tidigare arbete som rekryteraren kan förstå. Har du ingen tidigare arbetserfarenhet så kan du nämna det och beskriva en prestation inom andra delar av ditt liv. Såsom tex eventplanering eller prestationer inom föreningsverksamhet.

Kan du beskriva ett tillfälle då du misslyckades?

Här kan du berätta om en erfarenhet både från arbetslivet eller privatlivet. Det viktiga är inte misstaget utan rekryteraren vill se vad du lärde dig och tog med dig från händelsen.

Berätta om en situation där du tog initiativ

Denna frågan handlar inte bara om när du tog initiativ utan slutprodukten av det du gjorde. Det är ett perfekt tillfälle att visa på din drivkraft och hur du alltid försöker göra ditt bästa.

Vad motiverar dig inom arbetslivet?

Var ärlig mot dig själv och se över vad som motiverar dig. Är tjänsten något som inte motiverar dig så borde du inte söka den. Det gynnar varken dig eller bolaget du söker till. Det måste inte vara allt för väl motiverat, men ditt jobb ska inte vara något du avskyr.

Vilka erfarenheter och kompetenser tror du att du kan bidra med till den här tjänsten?

Försök sammanfatta de tidigare erfarenheter och personliga aspirationer som är relevanta till tjänsten. Du borde ha en förståelse för vad tjänsten kräver innan intervjun och borde kunna anpassa dina tidigare erfarenheter till ett bra svar.

Hur jobbar du i grupp?

Här är det viktigt att förmedla att du både kan arbeta i större team, men även självständigt. Var ärlig och berätta om du tar initiativ i större grupper eller tar en mer passiv roll. Båda är användbara inom arbetslivet, men det är bra för arbetsgivaren att ha informationen så dem kan göra så effektiva projektgrupper som möjligt.

Är att leverera i tid eller leverera korrekt viktigast?

Denna fråga beror på hur du är som person. Däremot har vissa företag specifika prioriteringar baserat på deras produkt eller service. Inom till exempel snabbmat så är tid mer essentiellt medan ekonomi fokuserade roller prioriterar korrekt information. Se över din tjänst och försök tänka dig vad dem kan prioritera först.

Vilka arbetsuppgifter trivs du bäst med och vilka trivs du mindre bra med?

Här försöker rekryteraren se vilka delar av tjänsten som kommer driva dig och var du kommer prestera bäst. Då kan rekryteraren rekommendera speciella projekt eller lite mer specialiserade arbetsområden så du trivs och jobbar på ett så bra sätt som möjligt ifall du blir anställd.

Vad hindrar dig från att prestera?

Rekryteraren söker här efter självinsikt och vill förstå vad som kan hindra dig i yrkeslivet. Det är viktigt att vara ärlig och ge konkreta svar som är relevanta för tjänsten. Exempel på saker som kan hindra dig kan vara att jobba inom ett visst område eller behöva tala inför grupp.

Vilken typ av ledarskap behöver du för att arbeta så effektivt som möjligt?

De flesta människorna behöver olika miljöer för att prestera på topp. Vissa behöver mer frihet och flexibilitet medan andra kräver tydliga ramar och deadlines. Rekryteraren ställer frågan för att ta reda på om du passar in i företagets arbetssätt.

Vad motiverar dig i ditt liv?

Att ta reda på varifrån du får glädje och driv är viktigt för många rekryterare. Det kanske är socialt när du får träffa nya människor eller så kan det vara när du lyckas med en presentation. Det är viktigt för rekryteraren att få en helhetsbild av dig och med denna fråga får den en tydlig bild av vad som ger dig drivkraft.

Var ser du dig själv om 5 år?

Syftet med frågan är att ta reda på om dina planer stämmer överens med den tjänsten du söker eller arbetsplatsen som du kommer jobba på. Dina svar kommer ge arbetsgivaren en insikt i om du vill stanna inom företaget eller om du kommer vilja söka dig vidare. Rekrytering av ny arbetskraft är kostsamt och många företag undviker rekryter som har planer på att lämna företag snabbt.

För att förbereda dig inför frågan bör du läsa igenom tjänstebeskrivningen ytterligare och se vad arbetsgivaren letar efter. Matchar inte dina planer med vad arbetsgivaren söker så är det viktigt att du formulerar dig på bästa sätt. Ett exempel är att beskriva tjänsten som en spännande möjlighet att utvecklas och få goda kunskaper inom branschen, men att du inte är helt okej på hur framtiden ser ut. Det kan även vara en bra ide att förmedla att jobbet kan hjälpa dig få den erfarenhet och hjälp som du behöver för att fatta ett framtida beslut.

Är det något du vill tillägga?

Frågan ställs nästan alltid i slutet av intervjun. Rekryteraren borde ha en klar bild av dig, men känner du att något inte kommit fram under tidigare frågor så säg det här.