Att tänka på vid sommarjobb som student

Att sommarjobba som student är ett perfekt tillfälle att skaffa sig viktig arbetslivserfarenhet, prova på arbetslivet inom det fält man studerar eller bara dryga ut studentkassan lite. Sommarjobbet är många ungas första kontakt med arbetslivet och en viktig erfarenhet inför livet efter studierna. Det kanske är via sommarjobbet som man hittar sitt framtida drömyrke?

Vad behöver man egentligen tänka på när man som student dyker upp på sitt sommarjobb? Vi guidar dig igenom vad vad som kan vara bra att tänka på inför första dagen på sommarjobbet. 

Feriejobbet kan vara ditt första jobb

Första dagen

Har du hittat ett sommarjobb som student? Grattis, ett sommarjobb är ett bra sätt att komplettera CSN och få viktiga erfarenheter inför framtiden. 

Anställningsvillkor för studenter som sommarjobbar

Inför din första dag på sommarjobbet är det viktigt att du har koll på vilka villkor som gäller inom branschen du ska jobba inom och på din arbetsplats. Anställningsvillkoren täcker till exempel lön, arbetstider och sjukersättning. Via fackföreningen som din arbetsplats är ansluten till kan du hitta mer information om anställningsvillkor. 

Anställningsbevis för studenter

När du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska arbeta för dem har du rätt att få ett anställningsbevis – om arbetsplatsen har ett kollektivavtal. I anställningsbeviset ska villkoren för din anställning finnas – alltså hur mycket du ska arbeta, vilken lön du ska få, när lönen betalas ut och annan information om din anställning. Handlingen skrivs under av både dig och din arbetsgivare. 

Hur mycket får man tjäna när man tar CSN?

En viktig sak att tänka på när man sommarjobbar som student är hur mycket man får tjäna om året samtidigt som man får studiemedel från CSN. Fribeloppet, alltså den summa man får tjäna utan att CSN påverkas, är samma både om du tar lån och får bidrag eller bara får bidrag. 

I ditt beslut från CSN eller på Mina sidor på CSNs hemsida kan du se det fribelopp som gäller för dig. 

Kom ihåg att anmäla till CSN om din inkomst ändras. 

Om du inte gillar jobbet

Det kan hända att man dyker upp på sitt nya sommarjobb och inser att man inte alls trivs. Eller så har man kanske skrivit ett avtal tidigare under året om att man ska sommarjobba, men sen när sommaren närmar sig ångrar man sig. Vad har man för rättigheter och skyldigheter då?

Uppsägningsrättigheter – sommarjobb

Vilka uppsägningsrättigheter man har som sommarjobbare regleras i de flesta fall av det anställningsavtal man har skrivit på. Ett anställningsavtal som är påskrivet av dig som arbetstagare och din arbetsgivare är bindande – för båda parter. I anställningsavtalet finns det ofta en uppsägningstid specificerad. Om uppsägningstiden är en månad innebär det att du måste arbeta en månad från den dag du väljer att säga upp dig. Finns det ingen uppsägningstid i avtalet kan det vara så att du behöver arbeta under hela den avtalade perioden. 

Om du har frågor om dina rättigheter, kollektivavtal eller annat kan du höra av dig till en facklig representant för stöd och vägledning.

Bra länkar om sommarjobb för studenter: