Så mycket får du tjäna med studiemedel från CSN 2023

Under studietiden kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Sista veckan innan studiemedlet kommer in på kontot kan det bli lite för tomt i plånboken för många. För att få ekonomin att gå ihop så väljer därför många studenter att jobba deltid. Det kan vara svårt att hinna med plugget samtidigt som man jobbar därför väljer många det under sommaren. Att få mer pengar på kontot  låter kanske bra, men tjänar man för mycket kan det minska ens studiebidrag. Därför förklarar vi allt du behöver veta om hur mycket du får tjäna samtidigt som du tar studiemedel här!

Hur mycket kan man få i studiemedel?

Hur mycket du kan få i studiemedel påverkas av flera faktorer. Din studietakt är den största faktorn och baseras på hur många högskolepoäng du läser per termin. För att plugga på heltid så behöver du läsa 1,5 högskolepoäng per vecka vilket blir 30 högskolepoäng per termin. Man får läsa mer än 30 poäng per termin, men CSN erbjuder inte ytterligare studiemedel för fler poäng än 30.

Din studietid påverkar också hur mycket du kan få i studiemedel. När man studerar på heltid kan man få studiemedel i upp till 240 veckor. Det motsvarar cirka 6 år av heltidsstudier. Om du  studerar på deltid däremot så omvandlar CSN dessa till vad dem skulle motsvara i heltidsstudier. Detta betyder att om du studerar på 50 procent i 240 veckor så är bara 120 veckor registrerade som använda. Efter dessa 240 veckor erbjuder CSN inte ytterligare studiemedel.

Din inkomst påverkar även studiemedlet. CSN har ett fribelopp som bestämmer hur mycket man får tjäna innan studiemedlet påverkas. Tjänar man mer än fribeloppet så minskas studiemedlet och man kan eventuellt bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Studiemedlets storlek från de respektive delarna ändras även mellan åren, men om du studerar med fullt studielån under 2023 så ser det ut såhär:

4 VeckorHeltid 100%Deltid 75%Deltid 50%
Bidrag3 360 kr2 528 kr1 660 kr
Lån7 728 kr5 796 kr3 884 kr
Totalt11 088 kr8 324 kr5 544 kr

Hur mycket kan man tjäna samtidigt som man får studiemedel?

Under en viss del av perioden 2020 – 2022 slopades fribeloppet med anledning av coronapandemin. Detta berodde på brist av personal på samhällsnödvändiga arbetsplatser och behovet av arbetande studenter på arbetsmarknaden. Fokuset låg på sjukvården då vården hade brist på personal och ökad arbetsbelastning. Det innebar att studiemedel som betalades ut från CSN inte påverkades av din inkomst oavsett hur mycket du tjänade. Eftersom detta gällde på all form av inkomst så inkluderade det även alla skattepliktiga inkomster.

Från och med 1 juli 2022 gäller fribeloppet igen.

Fribeloppet sätts av CSN och bestämmer hur mycket man får tjäna under ett halvår innan studiemedlet påverkas. När man ansöker om studiemedel så måste man ange sina förväntade inkomster så CSN kan räkna ut hur mycket pengar man har rätt till. Detta inkluderar alla skattepliktiga inkomster bland annat aktieutdelning, a-kassa och inkomst från bostadsförsäljning. I din inkomst beräkningen ska såklart din lön ingå, men många missar att det är bruttolönen som ska räknas alltså lönen och skatt.

Fribeloppet kan ändras mellan år till år. Under 2023 är fribeloppet på ca 65 000 kronor per kalenderhalvår om man studerade på heltid. Observera att fribeloppet beräknas per halvår. Ifall du pluggar deltid så ökar fribeloppet. Under 2023 är fribeloppet för en student som pluggar 75 procent cirka 96 000 kronor medan studenter som läser 50 procent har ett fribelopp på cirka 126 000 kronor.

Om du överskrider fribeloppet utan att föranmäla inkomsten till till CSN så måste du betala tillbaka delar av ditt studiemedel. Du får då ett så kallat återkrav. Återkrav ska betalas tillbaka direkt, men i vissa fall kan CSN erbjuda en avbetalningsplan ifall man har svårt att betala tillbaka. Ifall du får ett återkrav så måste du även betala ränta och expeditionsavgift på pengarna du inte hade rätt till. Expeditionsavgiften är 100 kr per återkrav och räntan låg under 2021 på 2,10 procent.

Ytterligare lån och bidrag

Om ekonomin fortfarande är svår att få ihop så kan man i vissa fall få rätt till extra bidrag eller lån. Dessa ges ut av både CSN och andra myndigheter och kan hjälpa med allt från boendekostnader till utlandsstudier. Vi har listat dem vanligaste nedan, men det finns såklart fler användbara bidrag ifall ekonomin inte går ihop.

Merkostnadslån

Merkostnadslån erbjuds av CSN och kan sökas av dem med extra kostnader i samband med studierna. Dessa kan till exempel vara om du behöver pendla till skolan, resekostnader om du måste resa utomlands eller övernattning ifall du måste vara på plats vid moment inom distanskurser. Nedan har vi listat alla fall då man kan få merkostnadslån.

  • Distansutbildning – Läser du på distans och måste medverka på plats under begränsad tid erbjuds merkostnadslånet för övernattning i studieorten.
  • Dubbel bosättning – Om du har barn och behöver bo i två orter samtidigt. Till exempel barnens hemort och din studieort.
  • Försäkringar – Om du studerar utomlands och behöver försäkringar för till exempel sjukvård.
  • Musikinstrument –  Ifall du behöver ett instrument för din utbildning.
  • Pendlingsresor – Om du inte bor på studieorten och behöver pendla mellan din bostad och skolan.
  • Material till uppsats –  Om du behöver resa för att samla in material till din uppsats eller avhandling.
  • Studie och praktikresor – För resekostnader i samband med obligatoriska studie och praktikresor.
  • Resor i samband med utlandsstudier – Om du studerar utomlands kan du låna pengar för resekostnader till och från studielandet.
  • Undervisningsavgifter – Om du studerar vid en skola som har obligatoriska undervisningsavgifter.
  • Utlandsstudier – Om du studerar utomlands.

Merkostnadslån har vissa begränsningar dock och man kan till exempel inte söka merkostnadslån för dubbel bosättning och pendlingsresor samtidigt.

Tilläggsbidrag

Tilläggsbidraget finns till för dem som har barn och studerar med studiemedel. Tilläggsbidraget påverkas av studietakt och hur många barn man har. Om man studerar heltid och har ett barn har man rätt till cirka 630 kronor i månaden. För att få bidraget krävs det att du är vårdnadshavare till barnet och även att barnet är under 18 år gammalt. Observera dock att endast en av barnets vårdnadshavare kan få bidraget åt gången.

Tilläggslån

Övergången från arbete till studier kan vara en svår anpassning. Att vänja sig vid mindre inkomst varje månad kan vara svårt för många. Därför har CSN ett så kallat tilläggslån. Tilläggslånet är till för dem som tidigare jobbat och som ska börja studera. Hur mycket du kan få i tilläggslån påverkas av din studietakt. Under 2023 ligger tilläggslånet på 4788 kr i månaden om man studerade på heltid.  

Tilläggslånet kan högst tas i 120 veckor och har ett inkomstkrav på cirka 200 000 kr i tidigare inkomst från föregående kalenderår. Tilläggslånet har även ett ålderskrav och erbjuds därför endast till dem som fyller 25 eller mer under året de lånar för.

Bostadsbidrag

Bostadsbidraget är till som ett stöd för unga för att betala av hyran för sitt boende. Hur mycket man kan få i bostadsbidrag beror på dina inkomster, din boendekostnad och även boendets storlek och typ av bostad. Även om du inte studerar kan du ändå söka bostadsbidrag fram tills du fyller 29. Bostadsbidraget ges ut av försäkringskassan till skillnad från tidigare bidrag nämda. Detta betyder att bostadsbidraget inte påverkas av fribeloppet. Försäkringskassan sätter dock egna regler angående inkomster och det lättaste sättet att räkna ut hur mycket man kan få är via försäkringskassans hemsida.